More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนกันไหม รพ.แถวบ้าน เพื่อนบอกว่าค่าเสี่ยงภัยได้เฉพาะหมอ+พยาบาล พี่คนขับรถไปรับผู้ป่วยโควิดก็เบิกได้แค่เสื้อกันฝน+surgical mask+face shield เพราะ N95 สงวนสำหรับแพทย์พยาบาลเท่านั้น ข้าวของ+อาหารที่มีคนบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มาไม่ถึง จนท. ตัวเล็กๆ ยกเว้นจะบริจาคแบบเฉพาะเจาะจง

32 views ·

ปสด เกลียดเขาแต่ก็ตามส่องไม่เลิก

18 views ·

ทำไมคนเก่งแบบนี้ไม่ได้ไปทำงานในกระทรวง 😓

90 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนกันไหม รพ.แถวบ้าน เพื่อนบอกว่าค่าเสี่ยงภัยได้เฉพาะหมอ+พยาบาล พี่คนขับรถไปรับผู้ป่วยโควิดก็เบิกได้แค่เสื้อกันฝน+surgical mask+face shield เพราะ N95 สงวนสำหรับแพทย์พยาบาลเท่านั้น ข้าวของ+อาหารที่มีคนบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ ส่วนใหญ่มาไม่ถึง จนท. ตัวเล็กๆ ยกเว้นจะบริจาคแบบเฉพาะเจาะจง

32 views ·

ปสด เกลียดเขาแต่ก็ตามส่องไม่เลิก

18 views ·

ทำไมคนเก่งแบบนี้ไม่ได้ไปทำงานในกระทรวง 😓

90 views ·