เดี๋ยวมันต้องออกมาตราการโง่ ๆ ไม่ให้บินไปฉีดแน่นอน

thumb_up8thumb_downchat_bubble