เดี๋ยวมันต้องออกมาตราการโง่ ๆ ไม่ให้บินไปฉีดแน่นอน

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble