แต่ต้องHold ไว้เผื่อค่าแก๊สถอนMindstoken
ETH ก็คือจะไป4000ใน2-3วันรี้หรอ ถามจริงงงงงงงงงงง
3Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble