น้องเหมียวมีแรงแล้ววว

ตอนแรกคือไม่มีแรงเลย ตอนนี้นั่งได้ละ ยาหมอนี่ดีจริง ๆ #moon

thumb_up8thumb_downchat_bubble