เกมส์ !!! ซะละ 🤔🤔

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ifyy

ต้องตามด่ากองเชียร์มันด้วยค่ะ อนุทินก็เลือกตั้งกันมา 😆😆😆 ผลงานก็ อย่างที่เห็น สมัยหน้าถ้าเลือกกันอีกก็หมดคำสอนแล้วอะ🙄🙄🙄
คนไม่มีงานทำจะอดตายกันอยู่แล้ว รัฐบาลก็ยังนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกับพวกพ้อง เอาจริงนะ ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไงก็จะเห็นหัวปชช.มากกว่านี้ ส่วนนึงก็เพราะกลัวเสียฐานคะแนนด้วย แต่นี่มันไม่ใช่ไง มันไม่จำเป็นต้องสนใจ ใครไม่เลือกก็ช่าง เพราะมันเลือกตัวเองมาเป็นนายกต่อได้ เจ็บใจนัก พวกสารเลว
18 views · May 4th

เจ็บกว่านี้ก็โดดถีบหน้าแล้วอะ 😆😆😆

17 views · May 4th

More from ifyy

ต้องตามด่ากองเชียร์มันด้วยค่ะ อนุทินก็เลือกตั้งกันมา 😆😆😆 ผลงานก็ อย่างที่เห็น สมัยหน้าถ้าเลือกกันอีกก็หมดคำสอนแล้วอะ🙄🙄🙄
คนไม่มีงานทำจะอดตายกันอยู่แล้ว รัฐบาลก็ยังนึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกับพวกพ้อง เอาจริงนะ ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไงก็จะเห็นหัวปชช.มากกว่านี้ ส่วนนึงก็เพราะกลัวเสียฐานคะแนนด้วย แต่นี่มันไม่ใช่ไง มันไม่จำเป็นต้องสนใจ ใครไม่เลือกก็ช่าง เพราะมันเลือกตัวเองมาเป็นนายกต่อได้ เจ็บใจนัก พวกสารเลว
18 views · May 4th

เจ็บกว่านี้ก็โดดถีบหน้าแล้วอะ 😆😆😆

17 views · May 4th