ก็พวกมึงไล่เขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่หรอ พอเขาจะเอาจริงก็ด่าต่างๆนาๆ สรุปต้องการอะไรจากพวกกู ฮ่ะ !!! #mindsth
thumb_up13thumb_downchat_bubble2

More from VenomRz

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ(ในวง)ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ส่วนที่เสนอหน้ากันมาถ่ายรูปนั่นทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง #mindsth

23 views · May 4th
อันนี้เด็ด
บังคับให้รักชาติแต่ไม่อนุญาติให้เป็นเจ้าของประเทศ
18 views · May 4th

More from VenomRz

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ(ในวง)ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ส่วนที่เสนอหน้ากันมาถ่ายรูปนั่นทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง #mindsth

23 views · May 4th
อันนี้เด็ด
บังคับให้รักชาติแต่ไม่อนุญาติให้เป็นเจ้าของประเทศ
18 views · May 4th