ออกข่าวขนาดนี้ สลิ่มจะอกแตกตายไหม #ย้ายประเทศกันเถอะ

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from 🏳️‍🌈 ชาวแอ๊ะ แอคใหม่ รีไฟแนนซ์

More from 🏳️‍🌈 ชาวแอ๊ะ แอคใหม่ รีไฟแนนซ์