เตรียมตัวตายได้เลย

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เอกชนแถวบ้าน ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 เข็ม ค่ายา+อุปกรณ์ 1300 หมอ 600 พยาบาล 200 ไปครั้งเดียวลาขาดเลย

102 views · May 4th

ชอบจัง

20 views · May 4th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เอกชนแถวบ้าน ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 เข็ม ค่ายา+อุปกรณ์ 1300 หมอ 600 พยาบาล 200 ไปครั้งเดียวลาขาดเลย

102 views · May 4th

ชอบจัง

20 views · May 4th