จบด็อกเตอร์จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ #MindsTH

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spamer

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ช่อง3มันเซ็นเซอร์คำว่าอะไร ก็คือ’สลิ่ม’ #MindsTH

16 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แต่พระสงฆ์ที่ออกมาสนับสนุนการสังหารหมู่และพระสงฆ์ที่ไปเป็นแกนนำม็อ�

17 views · May 4th

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ I’m not a BOT or Spamer

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ช่อง3มันเซ็นเซอร์คำว่าอะไร ก็คือ’สลิ่ม’ #MindsTH

16 views · May 4th
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

แต่พระสงฆ์ที่ออกมาสนับสนุนการสังหารหมู่และพระสงฆ์ที่ไปเป็นแกนนำม็อ�

17 views · May 4th