จบด็อกเตอร์จริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ #MindsTH

thumb_up6thumb_downchat_bubble