More from Walther Kühn & Henrik Nomes

จริง โง่ก็โง่ สติปัญญาก็ต่ำกว่าคนปกติ เรียนก็ไม่จบเหี้ยอะไรเลย เป็นได้แค่จ่าดันทรูนแก่ๆ ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่เคยจ่าย ไม่มีคุณสมบัติเหี้ยอะไรทั้งนั้น ชั่วช้าสันดานหมา กามวิปริต แต่ได้ไปอยู่เยอรมนี ประเทศกูใจดีกับมึงขนาดไหน.? #HundGarmischPartenkirchen

36 views · May 4th

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

จริง โง่ก็โง่ สติปัญญาก็ต่ำกว่าคนปกติ เรียนก็ไม่จบเหี้ยอะไรเลย เป็นได้แค่จ่าดันทรูนแก่ๆ ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่เคยจ่าย ไม่มีคุณสมบัติเหี้ยอะไรทั้งนั้น ชั่วช้าสันดานหมา กามวิปริต แต่ได้ไปอยู่เยอรมนี ประเทศกูใจดีกับมึงขนาดไหน.? #HundGarmischPartenkirchen

36 views · May 4th