เวลาอ่านข่าวที่บางประเทศเค้าให้ใช้ชีวิตปกติได้แล้ว ไม่ต้องใส่แมสแล้ว เพราะฉีดวัคซีนครบแล้ว จะมีคนบางประเภทไปแซะว่าเดี๋ยวก็ติดระลอกใหม่คอยดูนะ มึงเป็นอะไร โง่ก็อยู่เงียบๆดิ
thumb_up5thumb_downchat_bubble