ขอบคุณเจ้าหน้าที่จริงๆ(ในวง)ที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อย ส่วนที่เสนอหน้ากันมาถ่ายรูปนั่นทำอะไรเป็นกับเขาบ้าง #mindsth

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

อันนี้เด็ด
บังคับให้รักชาติแต่ไม่อนุญาติให้เป็นเจ้าของประเทศ
18 views · May 4th

คร่ะ หยุดทำไม !!!! ทำต่อไปให้พวกพุโธเลี่ยนมันได้รู้จริงๆสักที ที่บูชาๆกันเนี่ย ไม่ใช่พุทธ #mindsth

43 views · May 4th

นอกจากรัฐบาลจะล้มเหลวแล้ว รัฐบาลกำลังทำให้คนในชาติอดตายกันด้วย

65 views · May 4th

More from VenomRz

อันนี้เด็ด
บังคับให้รักชาติแต่ไม่อนุญาติให้เป็นเจ้าของประเทศ
18 views · May 4th

คร่ะ หยุดทำไม !!!! ทำต่อไปให้พวกพุโธเลี่ยนมันได้รู้จริงๆสักที ที่บูชาๆกันเนี่ย ไม่ใช่พุทธ #mindsth

43 views · May 4th

นอกจากรัฐบาลจะล้มเหลวแล้ว รัฐบาลกำลังทำให้คนในชาติอดตายกันด้วย

65 views · May 4th