อีคนเยอรมันโง่ๆ 83 ล้านคน ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากลูกบิดประตูเย็นจัด จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้ง 83 ล้านคนนี้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศอบอุ่นอย่างประเทศไทย ลาก่อน frozen door knobs 👋🏻🥺 auf wiedersehen!

เรื่องลูกบิดประตูสอนให้รู้ว่า . .

เป็นถึงดร.ก็ใช่ว่าจะฉลาดเสมอไป🤣🤣🤣5555555555555555555555555555555555555555555 #อสกข #ลูกบิด #MindsTH

13Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

จริง โง่ก็โง่ สติปัญญาก็ต่ำกว่าคนปกติ เรียนก็ไม่จบเหี้ยอะไรเลย เป็นได้แค่จ่าดันทรูนแก่ๆ ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่เคยจ่าย ไม่มีคุณสมบัติเหี้ยอะไรทั้งนั้น ชั่วช้าสันดานหมา กามวิปริต แต่ได้ไปอยู่เยอรมนี ประเทศกูใจดีกับมึงขนาดไหน.? #HundGarmischPartenkirchen

37 views · May 4th

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

จริง โง่ก็โง่ สติปัญญาก็ต่ำกว่าคนปกติ เรียนก็ไม่จบเหี้ยอะไรเลย เป็นได้แค่จ่าดันทรูนแก่ๆ ค่าตั๋วเครื่องบินก็ไม่เคยจ่าย ไม่มีคุณสมบัติเหี้ยอะไรทั้งนั้น ชั่วช้าสันดานหมา กามวิปริต แต่ได้ไปอยู่เยอรมนี ประเทศกูใจดีกับมึงขนาดไหน.? #HundGarmischPartenkirchen

37 views · May 4th