เจ็บกว่านี้ก็โดดถีบหน้าแล้วอะ 😆😆😆

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ifyy

แดกกันแต่พองามเถอะ จะซ้ำเติมไปถึงไหน

เอกชนแถวบ้าน ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 เข็ม ค่ายา+อุปกรณ์ 1300 หมอ 600 พยาบาล 200 ไปครั้งเดียวลาขาดเลย

14 views · May 4th

เหมือนมีทางเลือกแค่ว่าจะติดโควิด หรือ จะแพ้วัคซีน แต่ตัวเลือกที่จะให้มีชีวิตอยู่ แม่งมืดมน!!!

47 views · May 4th

More from ifyy

แดกกันแต่พองามเถอะ จะซ้ำเติมไปถึงไหน

เอกชนแถวบ้าน ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 เข็ม ค่ายา+อุปกรณ์ 1300 หมอ 600 พยาบาล 200 ไปครั้งเดียวลาขาดเลย

14 views · May 4th

เหมือนมีทางเลือกแค่ว่าจะติดโควิด หรือ จะแพ้วัคซีน แต่ตัวเลือกที่จะให้มีชีวิตอยู่ แม่งมืดมน!!!

47 views · May 4th