ผลงาน ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี NSCR ที่น่าภาคภูมิใจ

2020 สร้าง Account ทวิตเตอร์มาไล่ เด็กอพยพมา #Minds กัน มารู้จัก Crypto 2021 ผลิตวัคซีนมา กะเอาให้พิการเลย ที่นี้เด็กเลยมีความคิดอพยพจริงเลย มีทริปฉีด Vaccine นอกประเทศอะคิดดู 2022 กูว่าคงได้เปลี่ยนชื่อเป็น #สลิ่มประเทศ ไร้เงาเด็กรุ่นใหม่ เพราะมันไปจริง .... 2030 เป็นประเทศร้าง เพราะสลิ่มแก่ๆตายห่ากันหมด ..... 2038 ไม่อยากคิดเลย จะฉิบหายขนาดไหนวะ

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble