เอกชนแถวบ้าน ฉีดยาแก้ปวดไมเกรน 1 เข็ม ค่ายา+อุปกรณ์ 1300 หมอ 600 พยาบาล 200 ไปครั้งเดียวลาขาดเลย

thumb_up19thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ชอบจัง

19 views · May 4th

อต : ไม่ออก ออกแล้วจะเอาอะไรกิน 😁

41 views · May 4th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ชอบจัง

19 views · May 4th

อต : ไม่ออก ออกแล้วจะเอาอะไรกิน 😁

41 views · May 4th