น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับอีลีท only

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เฮียยุทธทำให้กลับมาเปิดทีวีดูข่าวอีกครั้ง

23 views · 1d ago

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

19 views · 1d ago

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.05k views · May 3rd

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เฮียยุทธทำให้กลับมาเปิดทีวีดูข่าวอีกครั้ง

23 views · 1d ago

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

19 views · 1d ago

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.05k views · May 3rd