น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับอีลีท only

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เฮียยุทธทำให้กลับมาเปิดทีวีดูข่าวอีกครั้ง

24 views · May 4th

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

20 views · May 4th

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.16k views · May 3rd

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

เฮียยุทธทำให้กลับมาเปิดทีวีดูข่าวอีกครั้ง

24 views · May 4th

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

20 views · May 4th

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.16k views · May 3rd