เฮียยุทธทำให้กลับมาเปิดทีวีดูข่าวอีกครั้ง

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

20 views ·

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.16k views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

20 views ·

Most people are mentally slaves, and they don't want to change.

3.16k views ·