ข่าวปลอมค่ะ หัวหน้าทีม ศฐ ไทยบอกว่าของเรายังดีอยู่ 😂

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble