สำรวจราคาวัคซีนต้านโควิด-19 ในประชาคมโลก โดสละเท่าไร

นี่คือภาพรวมการสำรวจราคาวัคซีนต้านโควิด-19 ในประชาคมโลกอย่างน้อย 8 ตัวที่มีการประกาศใช้เป็นกรณีฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศ เช่น วัคซีนจาก Pfizer-BioNTech ที่ประสิทธิภาพต้านโควิด-19 อยู่ที่ 91.3%, วัคซีนจาก Moderna ที่ประสิทธิภาพต้านโควิด-19 อยู่ที่ 94.5% รวมถึงวัคซีน Sputnik V จากสถาบัน Gemalaya ของรัสเซียที่ประสิทธิภาพต้านโควิด-19 อยู่ที่ 91.6% โดยวัคซีนส่วนใหญ่ต้องฉีด 2 โดส ขณะที่วัคซีน Johnson & Johnson เป็นวัคซีนตัวเดียวในที่นี้ที่ฉีดเพียง 1 โดสเท่านั้น วัคซีน mRNA หรือ Genetic Vaccines อย่างวัคซีนจาก Pfizer-BioNTech และ วัคซีนจาก Moderna จะมีราคาต่อโดสค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวัคซีนต้านโควิด-19 ตัวอื่นๆ โดยมีราคาต่อโดสราว 20 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ขณะที่สำนักข่าว Reuters เคยรายงานว่า การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จาก Sinovac ครบ 2 โดสในจีน อาจคิดเป็นเงินราว 60 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,884 บาท) หรือเฉลี่ยโดสละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาวัคซีน Sinovac ในอินเดียอยู่ที่โดสละ 13.60 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 427 บาท) ทั้งนี้ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อหรือสั่งจอง รวมถึงดีลในการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 แต่ละราย หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ 1 ดอลลาร์ ~31.40 บาท /รวบรวม 27 เมษายน 2021 Cr. THE STANDARD #โควิด19 #Covid19 #ThailandOnly #ผู้นำตายเราจะรอดกันหมด #MindsTH

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧