🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 เสียหมาจริงๆ 😂😂

ทำไหมขรรม🤣🤣🤣

อิลูกบิดเหี้ยยยยยย /เมกาแม่มแบ่งชนชั้น /กุจะกลับไปรับใช้บ้านเมืองละ จุดเชื่อมโยงมึงอยู่กงไหนก่อน #อสกข #ลูกบิด #MindsTH

7Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

สงสารหลานเพิ่งจะ10เดือน น้องติดอุนพ่อมาก ปกติป๊าไปทำงานนางก็จะไม่ยอมนอนจนกว่าป๊าจะกลับบ้าน นี่ต้องแยกไปรักษา+กักตัวอีกอาจจะเป็นเดือน ร้องไห้จ้าเลย สถานการณ์บีบหัวใจ #covid19 #mindsth
52 views · May 4th

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

สงสารหลานเพิ่งจะ10เดือน น้องติดอุนพ่อมาก ปกติป๊าไปทำงานนางก็จะไม่ยอมนอนจนกว่าป๊าจะกลับบ้าน นี่ต้องแยกไปรักษา+กักตัวอีกอาจจะเป็นเดือน ร้องไห้จ้าเลย สถานการณ์บีบหัวใจ #covid19 #mindsth
52 views · May 4th