เรื่องลูกบิดประตูสอนให้รู้ว่า . .

เป็นถึงดร.ก็ใช่ว่าจะฉลาดเสมอไป🤣🤣🤣5555555555555555555555555555555555555555555 #อสกข #ลูกบิด #MindsTH

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

OK ริมสระ

44 views · May 3rd

นี่คือผลงานที่อวดอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีทึ่สุดในโลกของรัฐบาลชุดนี้

90 views · May 3rd

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

OK ริมสระ

44 views · May 3rd

นี่คือผลงานที่อวดอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีทึ่สุดในโลกของรัฐบาลชุดนี้

90 views · May 3rd