บางทีมีเงินก็ยังซื้อไม่ได้ คนเป็นภูมิแพ้ แพ้แม่งทุกอย่าง ไม่เคยนะ ☹️☹️😩😩ชีวิตอยู่ยากสุดละ

11Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ifyy

ไอ่ลูกบิด ไอ่เลว เอามันกลับมาทำไม 🙄🙄🙄🙄

14 views · May 4th

Baby Boomer เป็นกลุ่มที่ตอนนี้สบายสุด เพราะเลยช่วงเวลาต่อสู้แข่งขันด้านเศรษฐกิจ ปากท้องไปแล้ว บางคนนั่งเลี้ยงหลานสบายใจ .... แต่เสือกเป็นสลิ่มกับอิกนอร์ซะเยอะ เพราะอยู่ในช่วงถูกล้างสมองมาทั้งชีวิต เป็นกลุ่มที่กุมอำนาจในบ้านเมือง และกำลังพยายามพาปท. เดินกลับไปอยู่จุดที่ต่ำสุด

73 views · May 4th

More from ifyy

ไอ่ลูกบิด ไอ่เลว เอามันกลับมาทำไม 🙄🙄🙄🙄

14 views · May 4th

Baby Boomer เป็นกลุ่มที่ตอนนี้สบายสุด เพราะเลยช่วงเวลาต่อสู้แข่งขันด้านเศรษฐกิจ ปากท้องไปแล้ว บางคนนั่งเลี้ยงหลานสบายใจ .... แต่เสือกเป็นสลิ่มกับอิกนอร์ซะเยอะ เพราะอยู่ในช่วงถูกล้างสมองมาทั้งชีวิต เป็นกลุ่มที่กุมอำนาจในบ้านเมือง และกำลังพยายามพาปท. เดินกลับไปอยู่จุดที่ต่ำสุด

73 views · May 4th