ไม่น่ากลับมาเลย...หนักแผ่นดิน

ไอ่ลูกบิด ไอ่เลว เอามันกลับมาทำไม 🙄🙄🙄🙄

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

นี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์
repeat
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ กล่าวถึงผลกระทบมหาศาลที่อุตสาหกรรมโรงแรมได้รับจากวิกฤติโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้จากมาตรการปิดประเทศ ทำให้กลุ่มโรงแรมสูญเสียรายได้ไปแทบทั้งหมด ในขณะที่ยังคงมีต้นทุนคงที่ (fixed cost) จากสิ่งปลูกสร้างและค่าบำรุงรักษาที่ยังต้องแบกรับ ด้วยเหตุนี้จึงควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นพิเศษ “สิ่งที่เราเห็นคือโควิด-19 มันกระทบกับทั้ง 5 ภาคการผลิตอย่างหลากหลาย ที่ผ่านมาเราหนักไปที่เยียวยา ไม่ค่อยไปที่ฟื้นฟู วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยน วิกฤติโควิด-19 ทางด้านสาธารณสุขน่าจะใกล้จบถ้าวัคซีนออกมา มันใกล้จะเห็นแสงที่ปลายปล่อง คำถามก็คือว่าถ้าเราเห็นแล้ว คงถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเกียร์การขับเคลื่อนนโยบายมาสู่การฟื้นฟูมากขึ้น ไม่ใช่ฟื้นฟูระยะสั้นให้ไปเที่ยวอย่างเดียว แต่มันต้องไปฟื้นฟูระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขามากกว่าเดิมนะครับ และที่สำคัญคือประเทศอื่นเขาช่วย ถ้าเราไม่ช่วย พอเวลาโลกมันเปิด คนไทยก็จะเสียเปรียบคนอื่น นั่นคือประเด็นการท้าทายที่สำคัญ” อ่านต่อได้ที่ : https://waymagazine.org/impact-from-covid-19-to-thailands-industry/ และทั้งหมดนั้นคือคำพยากรณ์เมื่อธันวาคม 2563
23 views · May 4th
แอดมินเพจตามลบกันไม่ทันเลย ดีๆ ทั้งนั้น
อัญเชิญทุกคนไปส่องเพจปะยุดในเฟสนะฮะ เม้นกันบันเทิงมาก
24 views · May 4th
@jaomaeodam โอน Token ล่าสุดเสียค่าแก๊สเท่าไหร่คะแพงไหม?
26 views · May 4th

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

นี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารงานของรัฐบาลประยุทธ์
repeat
รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ กล่าวถึงผลกระทบมหาศาลที่อุตสาหกรรมโรงแรมได้รับจากวิกฤติโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้จากมาตรการปิดประเทศ ทำให้กลุ่มโรงแรมสูญเสียรายได้ไปแทบทั้งหมด ในขณะที่ยังคงมีต้นทุนคงที่ (fixed cost) จากสิ่งปลูกสร้างและค่าบำรุงรักษาที่ยังต้องแบกรับ ด้วยเหตุนี้จึงควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นพิเศษ “สิ่งที่เราเห็นคือโควิด-19 มันกระทบกับทั้ง 5 ภาคการผลิตอย่างหลากหลาย ที่ผ่านมาเราหนักไปที่เยียวยา ไม่ค่อยไปที่ฟื้นฟู วันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยน วิกฤติโควิด-19 ทางด้านสาธารณสุขน่าจะใกล้จบถ้าวัคซีนออกมา มันใกล้จะเห็นแสงที่ปลายปล่อง คำถามก็คือว่าถ้าเราเห็นแล้ว คงถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเกียร์การขับเคลื่อนนโยบายมาสู่การฟื้นฟูมากขึ้น ไม่ใช่ฟื้นฟูระยะสั้นให้ไปเที่ยวอย่างเดียว แต่มันต้องไปฟื้นฟูระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขามากกว่าเดิมนะครับ และที่สำคัญคือประเทศอื่นเขาช่วย ถ้าเราไม่ช่วย พอเวลาโลกมันเปิด คนไทยก็จะเสียเปรียบคนอื่น นั่นคือประเด็นการท้าทายที่สำคัญ” อ่านต่อได้ที่ : https://waymagazine.org/impact-from-covid-19-to-thailands-industry/ และทั้งหมดนั้นคือคำพยากรณ์เมื่อธันวาคม 2563
23 views · May 4th
แอดมินเพจตามลบกันไม่ทันเลย ดีๆ ทั้งนั้น
อัญเชิญทุกคนไปส่องเพจปะยุดในเฟสนะฮะ เม้นกันบันเทิงมาก
24 views · May 4th
@jaomaeodam โอน Token ล่าสุดเสียค่าแก๊สเท่าไหร่คะแพงไหม?
26 views · May 4th