คนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from it's a good day to have a good day

เพราะรัฐชะล่าใจ ไม่สต๊อกยาต้านไวรัสเอาไว้ พอเกิดเหตุระบาด ยาก็ไม่พอ จะให้คนที่อาการน้อยๆ ก็ต้องใช้ยาจำนวนเยอะ จะให้คนที่มีอาการหนัก ยาก็ออกฤทธิ์ไม่ทันแล้ว😐😑😩 ไม่ควรมีใครต้องตายเพราะการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเผด็จการเฮงซวย #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
repeat
อย่าหาว่าใจร้ายเลย จะคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเท่าไรให้ดูที่จำนวนคนใส่ท่อช่วยหายใจ
40 views · May 4th
repeat
111 views
บริษัท สยามไบโอ = Siam By O ?
111 views · May 3rd

More from it's a good day to have a good day

เพราะรัฐชะล่าใจ ไม่สต๊อกยาต้านไวรัสเอาไว้ พอเกิดเหตุระบาด ยาก็ไม่พอ จะให้คนที่อาการน้อยๆ ก็ต้องใช้ยาจำนวนเยอะ จะให้คนที่มีอาการหนัก ยาก็ออกฤทธิ์ไม่ทันแล้ว😐😑😩 ไม่ควรมีใครต้องตายเพราะการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเผด็จการเฮงซวย #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
repeat
อย่าหาว่าใจร้ายเลย จะคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเท่าไรให้ดูที่จำนวนคนใส่ท่อช่วยหายใจ
40 views · May 4th
repeat
111 views
บริษัท สยามไบโอ = Siam By O ?
111 views · May 3rd