อยากกินเป็ดปักกิ่ง สิ่งที่ทำได้ก็แค่ "เปาะเปี๊ยะสดเป็ดย่าง" 😅 ไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงเลยจร้า 😂 #MindsTH

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

ก็ว่า งงตั้งแต่ moderna แล้วว่าทำไมต้องผ่านองค์การเภสัช
มันไม่ใช่แค่ผ่านองค์กรเภสัชฯ แต่งานนี้มันคือการผ่าน "จุฬาวัฒน" ในความดูแลของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายทุนแดกครึ่ง,เจ้าแดกครึ่ง ตกลงกันแล้ว โอเคถึงผ่าน ความซวยตกที่ประชาชนใช้ของแพงอย่างล่าช้า ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ยังมีคนจะหวังผลประโยชน์ใส่ตัว ก็ทำได้แค่สาปแช่งให้มันพิการต่อไปอีกร้อย,พันชาติ #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1236141324240084992
45 views · May 4th
repeat
25 views

คนสวยขา สวยอะไรอย่างนี้

25 views · May 4th

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

ก็ว่า งงตั้งแต่ moderna แล้วว่าทำไมต้องผ่านองค์การเภสัช
มันไม่ใช่แค่ผ่านองค์กรเภสัชฯ แต่งานนี้มันคือการผ่าน "จุฬาวัฒน" ในความดูแลของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายทุนแดกครึ่ง,เจ้าแดกครึ่ง ตกลงกันแล้ว โอเคถึงผ่าน ความซวยตกที่ประชาชนใช้ของแพงอย่างล่าช้า ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ยังมีคนจะหวังผลประโยชน์ใส่ตัว ก็ทำได้แค่สาปแช่งให้มันพิการต่อไปอีกร้อย,พันชาติ #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1236141324240084992
45 views · May 4th
repeat
25 views

คนสวยขา สวยอะไรอย่างนี้

25 views · May 4th