เพราะรัฐชะล่าใจ ไม่สต๊อกยาต้านไวรัสเอาไว้ พอเกิดเหตุระบาด ยาก็ไม่พอ จะให้คนที่อาการน้อยๆ ก็ต้องใช้ยาจำนวนเยอะ จะให้คนที่มีอาการหนัก ยาก็ออกฤทธิ์ไม่ทันแล้ว😐😑😩 ไม่ควรมีใครต้องตายเพราะการบริหารงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลเผด็จการเฮงซวย #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน
อย่าหาว่าใจร้ายเลย จะคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิดเท่าไรให้ดูที่จำนวนคนใส่ท่อช่วยหายใจ
8Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

ก็ว่า งงตั้งแต่ moderna แล้วว่าทำไมต้องผ่านองค์การเภสัช
มันไม่ใช่แค่ผ่านองค์กรเภสัชฯ แต่งานนี้มันคือการผ่าน "จุฬาวัฒน" ในความดูแลของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายทุนแดกครึ่ง,เจ้าแดกครึ่ง ตกลงกันแล้ว โอเคถึงผ่าน ความซวยตกที่ประชาชนใช้ของแพงอย่างล่าช้า ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ยังมีคนจะหวังผลประโยชน์ใส่ตัว ก็ทำได้แค่สาปแช่งให้มันพิการต่อไปอีกร้อย,พันชาติ #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1236141324240084992
46 views · May 4th
repeat
26 views

คนสวยขา สวยอะไรอย่างนี้

26 views · May 4th

More from 🅡︎🅐︎🅥︎🅔︎🅔︎ เปิดVPNหรือยัง😉

ก็ว่า งงตั้งแต่ moderna แล้วว่าทำไมต้องผ่านองค์การเภสัช
มันไม่ใช่แค่ผ่านองค์กรเภสัชฯ แต่งานนี้มันคือการผ่าน "จุฬาวัฒน" ในความดูแลของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายทุนแดกครึ่ง,เจ้าแดกครึ่ง ตกลงกันแล้ว โอเคถึงผ่าน ความซวยตกที่ประชาชนใช้ของแพงอย่างล่าช้า ในสภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ยังมีคนจะหวังผลประโยชน์ใส่ตัว ก็ทำได้แค่สาปแช่งให้มันพิการต่อไปอีกร้อย,พันชาติ #ซวยทั้งแผ่นดิน #ไอ้ษัตริย์ #Thailand #MindsTH #ประชาชนสู้เพื่อประชาชน https://www.minds.com/newsfeed/1236141324240084992
46 views · May 4th
repeat
26 views

คนสวยขา สวยอะไรอย่างนี้

26 views · May 4th