คร่ะ หยุดทำไม !!!! ทำต่อไปให้พวกพุโธเลี่ยนมันได้รู้จริงๆสักที ที่บูชาๆกันเนี่ย ไม่ใช่พุทธ #mindsth

8Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

นอกจากรัฐบาลจะล้มเหลวแล้ว รัฐบาลกำลังทำให้คนในชาติอดตายกันด้วย

65 views · May 4th

ชอบไข่ดาวระดับไหนกันคับ เราชอบ 5-6 #mindsth

37 views · May 2nd

More from VenomRz

นอกจากรัฐบาลจะล้มเหลวแล้ว รัฐบาลกำลังทำให้คนในชาติอดตายกันด้วย

65 views · May 4th

ชอบไข่ดาวระดับไหนกันคับ เราชอบ 5-6 #mindsth

37 views · May 2nd