วันนี้หุ้น Tesla ติดป้ายลดราคาอีกละ ดีกุมีตังซื้อด้วย แจ่มๆ

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #QUICK #mTSLA

เขาต้องการพวกแก คนหนุ่มสาวมาทำงานจ่ายภาษี ไม่มีพวกแก มีแต่คนแก่รอเงินบำนาญ สวัสดิการ ประเทศไม่รอดแน่..ทางที่ดีควรทำให้เป็นรูปธรรม ไปยื่นต่อแถว ยื่นเรื่องกันให้เป็นข่าว..(ไปไม่ไป เขารับไม่รับอีกเรื่องนึง) กระแสต้องมีไว้กดดัน
33 views · May 3rd

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #QUICK #mTSLA

เขาต้องการพวกแก คนหนุ่มสาวมาทำงานจ่ายภาษี ไม่มีพวกแก มีแต่คนแก่รอเงินบำนาญ สวัสดิการ ประเทศไม่รอดแน่..ทางที่ดีควรทำให้เป็นรูปธรรม ไปยื่นต่อแถว ยื่นเรื่องกันให้เป็นข่าว..(ไปไม่ไป เขารับไม่รับอีกเรื่องนึง) กระแสต้องมีไว้กดดัน
33 views · May 3rd