ระบบ การโอนtoken ไปon นี้มันคิดยังไงว่ะ คนหนึ่งทำได้อีกคนหนึ่งทำไม่ได้ กูงง!!
thumb_up5thumb_downchat_bubble4