play_circle_outline

( theo Gregory Hung Tran )

Hùng trọc mặc áo cờ máu cộng sản đi giữa lòng thủ đô người Việt ở California thách thức cộng đồng người Việt Quốc Gia . ĐMCS😡😡😡

thumb_up8thumb_downchat_bubble