อย่าเพิ่งรีบย้ายประเทศ ตัวจริงมาแล้ว ถ้าคนนี้เดินเกมส์ ประเทศไทยไปต่อได้แน่นอน #เสี่ยTony มาแว้ววว

thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #QUICK #mTSLA

More from XAiA #ยกเลิก112: A Farmer #QUICK #mTSLA