ถึงร้ายก็รัก 😘

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

ก็ดีใจแหละนะที่ moderna จะเข้ามา แต่มันจะมาถึงต่างจังหวัดไหม ครอบครัวก็มีตั้งหลายคน เสียภาษีไปแล้วไม่เกี่ยว ถ้าอยากฉีดตัวดี ๆ ก็ซื้อเองนะ รัฐบาลไม่ได้กล่าว🤦‍♀️
65 views · May 3rd
ตอนที่มาร์กาเรต แทตเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีฯ นางคัดค้านการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างสุดโต่ง ซึ่งการคัดค้านของนางก็เป็นส่วนที่ทำให้นางถูกฝ่ายเดียวกันหักหลังจนทำให้ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุด ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ทำไมนางถึงคาดการณ์ได้ว่าการที่สหราชอาณาจักร (UK) เข้าร่วมในสหภาพยุโรป (EU) แล้วจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งอาจทำให้ UK เสียผลประโยชน์บางอย่างมั้ง? ในขณะนั้นหลายฝ่ายในสภาก็เห็นพ้องอยากให้ UK เข้าร่วมใน EU ด้วย ก็เลยต้องหาทางกำจัดนางแทตเชอร์ทิ้ง การเข้าร่วมใน EU ของ UK ก็ไม่สามารถเดินไปได้ไกลอย่างที่ตั้งใจไว้ ท้ายที่สุดแล้วก็เกิด Brexit ขึ้น มันสะท้อนอะไรจากสิ่งที่นางแทตเชอร์ได้เคยพูดไว้ครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฯ หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นวิกฤตการเงินของ EU และมันได้เกิดเงินเฟ้อขึ้นในประเทศกรีซ ซึ่งก็ฉุดให้เศรษฐกิจของ EU ชะลอตัวอย่างยิ่ง อิตาลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจไม่น้อย ทั้งนี้ EU ก็ต้องเอาเงินมาช่วยอุดหนุนประเทศเหล่านี้ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นยังแก้ไม่หายจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ UK เสียไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมา รายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่ข้อดีอย่างก็คือได้เรื่องการค้าเสรี อย่างไรก็ตามมันก็สามารถทำข้อตกลงกันได้ มาร์กาเรต แทตเชอร์ นางคงมองขาดตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงมันก็มีปัญหาแน่นอน คิดว่า Brexit เป็นตัว support ความคิดของนางว่าการเข้าร่วมใน EU คงไม่รอด ก็คือไม่รอดจริง ๆ ปล. ผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองยุโรป แค่ชื่นชอบมาร์กาเรต แทตเชอร์ อยู่ในตำแหน่ง 11 ปีถือว่าไม่ธรรมดา

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

ก็ดีใจแหละนะที่ moderna จะเข้ามา แต่มันจะมาถึงต่างจังหวัดไหม ครอบครัวก็มีตั้งหลายคน เสียภาษีไปแล้วไม่เกี่ยว ถ้าอยากฉีดตัวดี ๆ ก็ซื้อเองนะ รัฐบาลไม่ได้กล่าว🤦‍♀️
65 views · May 3rd
ตอนที่มาร์กาเรต แทตเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรีฯ นางคัดค้านการเข้าร่วมสหภาพยุโรปอย่างสุดโต่ง ซึ่งการคัดค้านของนางก็เป็นส่วนที่ทำให้นางถูกฝ่ายเดียวกันหักหลังจนทำให้ต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในที่สุด ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ทำไมนางถึงคาดการณ์ได้ว่าการที่สหราชอาณาจักร (UK) เข้าร่วมในสหภาพยุโรป (EU) แล้วจะเกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งอาจทำให้ UK เสียผลประโยชน์บางอย่างมั้ง? ในขณะนั้นหลายฝ่ายในสภาก็เห็นพ้องอยากให้ UK เข้าร่วมใน EU ด้วย ก็เลยต้องหาทางกำจัดนางแทตเชอร์ทิ้ง การเข้าร่วมใน EU ของ UK ก็ไม่สามารถเดินไปได้ไกลอย่างที่ตั้งใจไว้ ท้ายที่สุดแล้วก็เกิด Brexit ขึ้น มันสะท้อนอะไรจากสิ่งที่นางแทตเชอร์ได้เคยพูดไว้ครั้งยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฯ หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นวิกฤตการเงินของ EU และมันได้เกิดเงินเฟ้อขึ้นในประเทศกรีซ ซึ่งก็ฉุดให้เศรษฐกิจของ EU ชะลอตัวอย่างยิ่ง อิตาลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจไม่น้อย ทั้งนี้ EU ก็ต้องเอาเงินมาช่วยอุดหนุนประเทศเหล่านี้ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นยังแก้ไม่หายจนถึงตอนนี้ สิ่งที่ UK เสียไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมา รายจ่ายมากกว่ารายได้ แต่ข้อดีอย่างก็คือได้เรื่องการค้าเสรี อย่างไรก็ตามมันก็สามารถทำข้อตกลงกันได้ มาร์กาเรต แทตเชอร์ นางคงมองขาดตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงมันก็มีปัญหาแน่นอน คิดว่า Brexit เป็นตัว support ความคิดของนางว่าการเข้าร่วมใน EU คงไม่รอด ก็คือไม่รอดจริง ๆ ปล. ผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองยุโรป แค่ชื่นชอบมาร์กาเรต แทตเชอร์ อยู่ในตำแหน่ง 11 ปีถือว่าไม่ธรรมดา