play_circle_outline

( theo VOA )

The Royal Marines in jet-aircraft obeyed orders to take off from high-speed boats and board the ships ahead. How can a country with such a wall of equipment be able to cross? Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh mặc phản lực bay tuân lệnh cất cánh từ xuồng cao tốc và lên tàu chiến phía trước. Làm thế nào một quốc gia có tường thiết bị như vậy có thể vượt qua?

thumb_up23thumb_downchat_bubble2