มัวแต่แบกคนคนนึงไว้ จนทำให้ทุกอย่างล่าช้าไปหมด

นอกจากรัฐบาลจะล้มเหลวแล้ว รัฐบาลกำลังทำให้คนในชาติอดตายกันด้วย

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from investwisely

More from investwisely