More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

หล่อเหี้ยอะไร? ไอ้นี่มันสลิ่มแอ๊บเนียน มันเป็นสลิ่มเงียบ ไอ้สัสก้องนี่เคยร้องเพลง “หนักแผ่นดิน” กับไอ้โจตาเข ร้องเพลงด่าธนาธรกับปิยบุตร แม่งจังไรพอๆกับไอ้แก่ตาเขโจ แค่ฉลาดกว่า เพราะไม่แสดงตัว.

63 views · May 3rd
repeat
105 views
ต่อให้พวกเวรนั่นจะลงจากอำนาจไปหมดสิ้น แต่ก็ยังเหลือพวกสลิ่มที่ทำให้ประเทศนี้เสี่ยงที่จะกลับไปสู่วิกฤตได้ทุกเมื่อ หากไม่สามารถหาทางจัดการตรงนี้หลังไอ้พวกนั้นหมดสิ้นอำนาจแล้ว คนที่เดือดร้อนก็จะยังเป็น ปชช. ตาดำ ๆ ที่ต้องเผชิญพิษภัยการเมืองกันต่อไปอีกระลอก
105 views · May 3rd
repeat
112 views
หอคอยที่สร้างไว้สูงเสียดฟ้า มันไม่อาจยืนหยัดได้เพียงเพราะมีจุดยอดที่มั่นคง แต่มันมั่นคงเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่งดีต่างหาก รากฐานที่ดี ย่อมพาไปสู่จุดยอดที่ดี แต่เมื่อใดที่รากฐานพังทลายลง ต่อให้ตึกจะสูงจนเสียดฟ้าแค่ไหน มันก็ย่อมจะล้มพังลงมาสู่ผืนดินในท้ายที่สุด *เขียนในทวิตภพ เมื่อ 27/02/2020
112 views · May 3rd

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

หล่อเหี้ยอะไร? ไอ้นี่มันสลิ่มแอ๊บเนียน มันเป็นสลิ่มเงียบ ไอ้สัสก้องนี่เคยร้องเพลง “หนักแผ่นดิน” กับไอ้โจตาเข ร้องเพลงด่าธนาธรกับปิยบุตร แม่งจังไรพอๆกับไอ้แก่ตาเขโจ แค่ฉลาดกว่า เพราะไม่แสดงตัว.

63 views · May 3rd
repeat
105 views
ต่อให้พวกเวรนั่นจะลงจากอำนาจไปหมดสิ้น แต่ก็ยังเหลือพวกสลิ่มที่ทำให้ประเทศนี้เสี่ยงที่จะกลับไปสู่วิกฤตได้ทุกเมื่อ หากไม่สามารถหาทางจัดการตรงนี้หลังไอ้พวกนั้นหมดสิ้นอำนาจแล้ว คนที่เดือดร้อนก็จะยังเป็น ปชช. ตาดำ ๆ ที่ต้องเผชิญพิษภัยการเมืองกันต่อไปอีกระลอก
105 views · May 3rd
repeat
112 views
หอคอยที่สร้างไว้สูงเสียดฟ้า มันไม่อาจยืนหยัดได้เพียงเพราะมีจุดยอดที่มั่นคง แต่มันมั่นคงเพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่งดีต่างหาก รากฐานที่ดี ย่อมพาไปสู่จุดยอดที่ดี แต่เมื่อใดที่รากฐานพังทลายลง ต่อให้ตึกจะสูงจนเสียดฟ้าแค่ไหน มันก็ย่อมจะล้มพังลงมาสู่ผืนดินในท้ายที่สุด *เขียนในทวิตภพ เมื่อ 27/02/2020
112 views · May 3rd