โควิดวันนี้ 4 พฤษภาคม 2564

2Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

play_circle_outline

#วันเสรีภาพสื่อ ผู้สื่อข่าวรายหนึ่ง: "เสรีภาพของสื่อคือเสรีภาพของประชาชนนะคะ" นายกฯ:"ใครพูดอ่ะ? ผู้สื่อข่าว:"ยุวดีค่ะ" นายกฯ :"อ่ะ.ระวังตัวด้วย ผู้สื่อข่าว: ค่ะ ระวังตัวอยู่แล้ว ยุวดี ธัญญศิริหรือ"เจ๊ยุ"คือผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำทำเนียบรัฐบาล 3พค.2016 https://m.facebook.com/watch/?v=1290696390957704

22 views · May 4th

ปล่อยน้องเรา

12 views · May 4th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

play_circle_outline

#วันเสรีภาพสื่อ ผู้สื่อข่าวรายหนึ่ง: "เสรีภาพของสื่อคือเสรีภาพของประชาชนนะคะ" นายกฯ:"ใครพูดอ่ะ? ผู้สื่อข่าว:"ยุวดีค่ะ" นายกฯ :"อ่ะ.ระวังตัวด้วย ผู้สื่อข่าว: ค่ะ ระวังตัวอยู่แล้ว ยุวดี ธัญญศิริหรือ"เจ๊ยุ"คือผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำทำเนียบรัฐบาล 3พค.2016 https://m.facebook.com/watch/?v=1290696390957704

22 views · May 4th

ปล่อยน้องเรา

12 views · May 4th