จากการที่ท่านถอดถุงมือจับลูกบิด ก็รู้เหตุผลเลยว่าทำไมถึงยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่
thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ถ้าย้ายประเทศได้ อยากไปอยู่ประเทศไหน?

13 views · May 4th

ฉีดช้าๆ ได้พร้าจากประชาชน

9 views · May 4th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ถ้าย้ายประเทศได้ อยากไปอยู่ประเทศไหน?

13 views · May 4th

ฉีดช้าๆ ได้พร้าจากประชาชน

9 views · May 4th