ปัญหาการระบาดโควิดทำประชากรครึ่งโลกรายได้หด ไทยดิ่งหนักสุด 76% ถ้าเคยมีรายได้ 20,000 จะเหลือแค่ 4,600
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ถ้าย้ายประเทศได้ อยากไปอยู่ประเทศไหน?

13 views · May 4th

ฉีดช้าๆ ได้พร้าจากประชาชน

9 views · May 4th

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ถ้าย้ายประเทศได้ อยากไปอยู่ประเทศไหน?

13 views · May 4th

ฉีดช้าๆ ได้พร้าจากประชาชน

9 views · May 4th