เมกันเชื้อสายอินเดียที่เลือกแฮริสเพียงเพราะเธอเป็นคนเชื้อชาติอินเดียโปรดจำ

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ggee

กระบวนการคิดมองข้ามปัญหาเพื่อหลอกตัวเองว่าดูดีกว่าเขา แต่ในความเป็นจริงนั้น .....

71 views · May 3rd

More from ggee

กระบวนการคิดมองข้ามปัญหาเพื่อหลอกตัวเองว่าดูดีกว่าเขา แต่ในความเป็นจริงนั้น .....

71 views · May 3rd