เพิ่งดูโหนกระแส ถ้าดูแล้วคิดตามก็คือตัวแทนรบ. โดนตบเอาๆ ถามว่าถ้าดูเฉยๆแล้วไม่จับประเด็นคนทั่วไปจะรู้สึกอะไรไหม... ได้แค่หวังว่าจะคิดได้ 🤦‍♀️
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from 🔥

อยากจะแหมไปให้ถึงขอบสุริยะจักรวาล สน.พุทธบอกว่า เอาพุทธศาสนามาทำมาหากิน กระทบกระเทือนจิตใจคนไทย ถุ๊ย!! แล้วร้านเช่าของขลัง เช่าพระ ปั่นราคาเป็นล้านๆอะ ร้านหล่อพระ ฯลฯ นั่นไม่เรียกเอาศาสนามาทำมาหากินหรอ ยังไม่นับพวกจอมเทพ พระปลอมที่เกลื่อนเมืองไปหมดอีกนะ ทำไมสำนักพุทธยังไม่ทำอะไรอีก นั่นน่ะคือการเอาศาสนาพุทธไปหลอกคน มันยิ่งกว่าการเอาไปทำมาหากินอีกนะ https://www.matichon.co.th/region/news_2705094
25 views · May 4th

More from 🔥

อยากจะแหมไปให้ถึงขอบสุริยะจักรวาล สน.พุทธบอกว่า เอาพุทธศาสนามาทำมาหากิน กระทบกระเทือนจิตใจคนไทย ถุ๊ย!! แล้วร้านเช่าของขลัง เช่าพระ ปั่นราคาเป็นล้านๆอะ ร้านหล่อพระ ฯลฯ นั่นไม่เรียกเอาศาสนามาทำมาหากินหรอ ยังไม่นับพวกจอมเทพ พระปลอมที่เกลื่อนเมืองไปหมดอีกนะ ทำไมสำนักพุทธยังไม่ทำอะไรอีก นั่นน่ะคือการเอาศาสนาพุทธไปหลอกคน มันยิ่งกว่าการเอาไปทำมาหากินอีกนะ https://www.matichon.co.th/region/news_2705094
25 views · May 4th