นี่เราจะต้องสอนทุกอย่างเลยหรอวะ แก้ไขปัญหาไม่เป็นจริงดิ ภาวะผู้นำไม่มีเลย โตมายังไงวะ ละจะใช้ชีวิตต่อยังไงเนี่ย ฮัลโหลว
1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา