More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

การที่คนวัยทำงานอยากไปอยู่ต่างประเทศ สลิ่มกับรัฐบาลมึงควรสำเหนียกได้แล้ว ว่ามึงล้มเหลว เพราะตอนนี้ประเทศเข้าสู่ ประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะ แล้วการที่คนวัยทำงานอยากไปอยู่ต่างประเทศ นั้นหมายถึง อนาคตมึงจะไม่มีคนทำงาน หรือพูดง่าย ๆ อนาคตจะไม่มีคนดูแลมึง อีควาย !!
69 views ·
13 views ·

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

การที่คนวัยทำงานอยากไปอยู่ต่างประเทศ สลิ่มกับรัฐบาลมึงควรสำเหนียกได้แล้ว ว่ามึงล้มเหลว เพราะตอนนี้ประเทศเข้าสู่ ประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะ แล้วการที่คนวัยทำงานอยากไปอยู่ต่างประเทศ นั้นหมายถึง อนาคตมึงจะไม่มีคนทำงาน หรือพูดง่าย ๆ อนาคตจะไม่มีคนดูแลมึง อีควาย !!
69 views ·
13 views ·