More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

ฝรั่งจะอิจฉากูทำไม ก็ที่กูโพสต์มันโดนใจ กูเลยได้โหวตเยอะ แค่นี้อิจฉา ชีวิตมึงเศร้านะ #moon
144 views · May 3rd
repeat
133 views

ชิบ ช๊อป ฉีด มาแล้ววว

133 views · May 3rd
repeat
128 views

ในโลกที่การเดินทางและการทำงานเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบดินแดนใหม่ๆ ไม่ต่างจากโคลัมบัส เรียกได้ว่าการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช่ คือความใฝ่ฝันหนึ่งที่คนยุคใหม่แสวงหา แต่ก่อนจะออกเดินทาง เราควรมุ่งหน้าไปที่ไหนดีล่ะ? นอกเหนือไปจากโอกาสในการทำงาน สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือคุณภาพชีวิตที่เราสามารถจับต้องได้ จากข้อมูลผลการสำรวจโดยเว็บไซต์ usnews นี่คือลายแทงขุมทรัพย์ของ 10 อันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ประจำปี 2021 โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น - ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และความเท่าเทียมของรายได้ - ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา รวมไปถึงขนส่งมวลชน - ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และค่าครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับฐานรายได้ - ปัจจัยอื่นๆ **คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน** และจากผลสำรวจ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศที่ติด Top 10 ล้วนแต่มีชื่อเสียงในแง่ของการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน #Mindsth

128 views · May 3rd

More from ✿*゚✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿*゚✿

ฝรั่งจะอิจฉากูทำไม ก็ที่กูโพสต์มันโดนใจ กูเลยได้โหวตเยอะ แค่นี้อิจฉา ชีวิตมึงเศร้านะ #moon
144 views · May 3rd
repeat
133 views

ชิบ ช๊อป ฉีด มาแล้ววว

133 views · May 3rd
repeat
128 views

ในโลกที่การเดินทางและการทำงานเปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบดินแดนใหม่ๆ ไม่ต่างจากโคลัมบัส เรียกได้ว่าการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช่ คือความใฝ่ฝันหนึ่งที่คนยุคใหม่แสวงหา แต่ก่อนจะออกเดินทาง เราควรมุ่งหน้าไปที่ไหนดีล่ะ? นอกเหนือไปจากโอกาสในการทำงาน สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือคุณภาพชีวิตที่เราสามารถจับต้องได้ จากข้อมูลผลการสำรวจโดยเว็บไซต์ usnews นี่คือลายแทงขุมทรัพย์ของ 10 อันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ประจำปี 2021 โดยเกณฑ์ในการจัดอันดับ จะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น - ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง และความเท่าเทียมของรายได้ - ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา รวมไปถึงขนส่งมวลชน - ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และค่าครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับฐานรายได้ - ปัจจัยอื่นๆ **คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน** และจากผลสำรวจ จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศที่ติด Top 10 ล้วนแต่มีชื่อเสียงในแง่ของการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน #Mindsth

128 views · May 3rd