สถิติที่เราหนีมาตลอดแต่ไม่เคยพ้น T^T
4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from นายท่านกวัก คุณหญิงแก้ว

#ทีมนอนเช้า ก็คือไม่โตแล้วล่ะ หรี่ตาหาคนในทีม😁😊

นอนดึกเดี๋ยวไม่โตนะ

33 views · May 2nd
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เดอะสตาร์ออกมาคอลเอ้าเยอะแล้ว ยกเว้น.... #MindsTH

72 views · May 2nd

More from นายท่านกวัก คุณหญิงแก้ว

#ทีมนอนเช้า ก็คือไม่โตแล้วล่ะ หรี่ตาหาคนในทีม😁😊

นอนดึกเดี๋ยวไม่โตนะ

33 views · May 2nd
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

เดอะสตาร์ออกมาคอลเอ้าเยอะแล้ว ยกเว้น.... #MindsTH

72 views · May 2nd