อีกนิดเดียว
1Upvote
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from it's a good day to have a good day

#BotHunter Just we are not USE English to all of our Post in Minds., It's not mean we are a spam or Bot. English is not our Native language, We are not a high skill of English, Our some comment we just say short reply, that's not mean we are a spam or Bot. You have no right to judge that we are bots and spam our accounts. Just because we don't use English You're just a member just like us, Your spam our account just afraid that we will share your tokens? I think your thought is wrong. #Mindsth #Thailand
155 views · May 3rd
บอกคนอื่นเป็นบอทเป็นสแปม แต่คุณมึงเหมือน สแปมที่ไปไล่ รีพอร์ทคนอื่นมั่ว แล้วสร้างความปั่นป่วน ดีตายแหละ หงุดหงิด 555 ไอดี ทำเงิน แอ็คใหม่ 2 ไอดี อยู่ใน ลิส ไอ้ สันขวานนน
52 views · May 3rd

More from it's a good day to have a good day

#BotHunter Just we are not USE English to all of our Post in Minds., It's not mean we are a spam or Bot. English is not our Native language, We are not a high skill of English, Our some comment we just say short reply, that's not mean we are a spam or Bot. You have no right to judge that we are bots and spam our accounts. Just because we don't use English You're just a member just like us, Your spam our account just afraid that we will share your tokens? I think your thought is wrong. #Mindsth #Thailand
155 views · May 3rd
บอกคนอื่นเป็นบอทเป็นสแปม แต่คุณมึงเหมือน สแปมที่ไปไล่ รีพอร์ทคนอื่นมั่ว แล้วสร้างความปั่นป่วน ดีตายแหละ หงุดหงิด 555 ไอดี ทำเงิน แอ็คใหม่ 2 ไอดี อยู่ใน ลิส ไอ้ สันขวานนน
52 views · May 3rd