กุจะไม่ย้ายประเทศไปไหน จะอดทนอยู่รอดูความพินาศฉิบหายของพวกมึง #ThaiGorvernment #ThaiDemocracy #ThaiPolitics #Thailand #MindsTH
16Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

OK ริมสระ

47 views · May 3rd

นี่คือผลงานที่อวดอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีทึ่สุดในโลกของรัฐบาลชุดนี้

94 views · May 3rd

สั้น ๆ 55555

60 views · May 1st

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

OK ริมสระ

47 views · May 3rd

นี่คือผลงานที่อวดอ้างว่าจัดการโควิดได้ดีทึ่สุดในโลกของรัฐบาลชุดนี้

94 views · May 3rd

สั้น ๆ 55555

60 views · May 1st